Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach działa od 1 lipca 1998. Na początku funkcjonował w ramach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od 1 stycznia 2002 działa przy Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych patologią społeczną np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. 

W ramach naszego Ośrodka udzielamy pomocy w formie:

 • porad prawnych
 • pomocy psychologicznej
 • konsultacji psychiatrycznych
 • dyżurów interwencyjnych
Programy i zadania realizowane w OIK-u są odpowiedzią na  zapotrzebowanie środowiska lokalnego, osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żarach pomocy psychologicznej i prawnej udzielają:

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk - psycholog 
mgr Dorota Zubrzycka-Urbańska - prawnik 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Wrocławska 5 
68-200 Żary 
Tel. +48/68/470-14-44; tel.kom. 699 902 860
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest przez cały rok od poniedziałku do środy (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 16.00 - 18.00. 

Do ośrodka można zgłaszać się osobiście w siedzibie lub telefonicznie.


Działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" wspierana jest ze środków Urzędu Miasta Żary i Starostwa Powiatowego w Żarach. 
 
... Starostwo Powiatowe w Żarach
..
Urząd Miasta Żary
..
Ofiarodawcy 1% podatku
..


Szanowni Państwo,

Płacimy  wysokie podatki, ale tylko o  1% z nich możemy sami decydować w jaki sposób mają  być wykorzystane, jeśli tego nie zrobimy inni zadecydują za nas.
Będziemy  Państwu niezmiernie wdzięczni, jeśli swoim 1%  podzielicie się z nami
Wystarczy w odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37,PIT-28) wpisać: 

 • naszą nazwę Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
 • numer pod jakim widniejemy w Krajowym Rejestrze Sądowym: NR KRS 0000053154
 • następnie należy obliczyć ile podatku macie Państwo do zapłacenia  w tym roku, odliczyć 1% podatku należnego i zaokrąglić kwotę do pełnych dziesiątek groszy w dół - obliczoną kwotę wpisać w zeznaniu podatkowym.
 • Gotowe! Resztę wykona za nas  urząd skarbowy.


Co zrobimy z Twoimi pieniędzmi?

Przekazane przez Państwa pieniądze zostaną wykorzystane na:

 • wkład własny do realizacji projektów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy psychologicznej,  prawnej, medycznej oraz poradnictwa pedagogicznego i socjalnego; 
 • wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym;
 • organizowanie kursów, seminariów, szkoleń, warsztatów edukacyjnych dla kobiet, akcji charytatywnych, kampanii społecznych, konferencji.
Wszystkim ofiarodawcom z góry dziękujemy!
 
 
 

 


 OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŻARACH
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ