Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" jest organizacją non-profit. Działamy od stycznia 2001 roku. 

Celem naszego stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym, gospodarczym, politycznym i kulturalnym. 

2. Podejmowanie działań  mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy. 

3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodziny. 

4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji, oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.

5. Niesienie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w kryzysie społecznym, zawodowym, rodzinnym, w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym, osobom uzależnionym i współuzależnionym, dzieciom i młodzieży. 

6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim. 

7. Wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i poznawczego dzieci i młodzieży. 

8. Podejmowanie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. (więcej)


ZARZĄD:

Lucyna HOFFMANN-CZYŻYK - PREZES
Bogusław HERCIK - WICEPREZES
Jolanta GRĘDZIŃSKA - WICEPREZES
Małgorzata MERK - CZŁONEK
Izabela NOWIŃSKA - SKARBNIK
Jolanta KSIĄDZYNA - SEKRETARZ
Małgorzata ŁOTOCKA - CZŁONEK
Bożena PETRYK - CZŁONEK

DO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES LUB WICEPREZES JEDNOOSOBOWO. 

Przydatne linki i kontakty

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Powiatu Żarskiego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dom Samotnej Matki w Żarach
Ministerstwo Sprawiedliwości
Niebieska linia
La strada


PROGRAMY FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Ośrodek Adopcyjny "ŻAR" prowadzi działalność diagnostyczno-konsultacyjną, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej - pomoc specjalistyczna rodzinom w trudnych sytuacjach.

.. Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem -  całodobowy dyżur telefoniczny: 667 351 095


Uwaga! Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem wraz z Lokalnymi Punktami wznawia działalność w formie bezpośredniego kontaktu.
Aby skorzystać z pomocy klienci powinni zabezpieczyć się w maseczki, , zachować dystans i stosować się do obowiązujących w danym budynku procedur. Funkcjonujemy i udzielamy pomocy osobom potrzebującym, poprzez:
  • całodobowy kontakt telefoniczny Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: 667 351 095
  • kontakt telefoniczny w dotychczasowych godzinach pracy Ośrodka: 695 522 000
  • kontakt do poszczególnych Lokalnych Punktów
  • kontakt Linia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem: tel. 222 309 900

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem realizujemy nowy program Ministerstwa Sprawiedliwości

Zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i przyjętym Programem, wsparcie i rozwój instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom nastąpiło poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w ramach tego Programu. (więcej)

Klasa 5 Szkoły Podstawowej w Sieniawie Żarskiej wzieła  udział w pierwszym spotkaniu w ramach warsztatów realizowanych przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"

Wspieramy kobiety i rodziny w każdym aspekcie ich życia. Masz ciekawe pomysły i szukasz osób, które ten pomysł z Tobą zrealizują? Robisz coś ciekawego i chcesz do tego zachęcić innych? Skontaktuj się z nami! Czekamy na Ciebie! LUBUSKI RUCH NA RZECZ KOBIET I RODZINY "ŻAR"
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ