Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Żarach działa od 1 lipca 1998. Na początku funkcjonował w ramach Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Od 1 stycznia 2002 działa przy Lubuskim Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych patologią społeczną np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami. 

W ramach naszego Ośrodka udzielamy pomocy w formie:

  • porad prawnych
  • pomocy psychologicznej
  • konsultacji psychiatrycznych
  • dyżurów interwencyjnych
Programy i zadania realizowane w OIK-u są odpowiedzią na  zapotrzebowanie środowiska lokalnego, osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 

W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Żarach pomocy psychologicznej i prawnej udzielają:

mgr Lucyna Hoffmann-Czyżyk - psycholog 
mgr Dorota Zubrzycka-Urbańska - prawnik 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
ul. Wrocławska 5 
68-200 Żary 
Tel. +48/68/470-14-44; tel.kom. 699 902 860
e-mail: lubuskiruch@wp.pl
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458

Ośrodek Interwencji Kryzysowej czynny jest przez cały rok od poniedziałku do środy (z wyjątkiem dni świątecznych) w godzinach 16.00 - 18.00. 

Do ośrodka można zgłaszać się osobiście w siedzibie lub telefonicznie.


Potrzebujesz pomocy i wsparcia? Jesteś w kryzysie lub masz problem? Nie wiesz, gdzie szukać pomocy?

Zgłoś się do nas!

Wykwalifikowana kadra udzieli Ci wszelkich informacji gdzie i od kogo możesz uzyskać pomoc. 

Nasze porady są bezpłatne.

W ramach działalności Ośrodka udzielana jest pomoc specjalistyczna osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach traumatycznych, trudnych, spowodowanych np. przemocą, bezrobociem, ubóstwem, alkoholizmem i innymi uzależnieniami.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Lubuskiego Ruchu na Rzecz Kobiet i Rodziny ŻAR oferuje osobom pokrzywdzonym przestępstwem:

  • bezpłatną pomoc prawną
  • bezpłatną pomoc psychologiczną
  • bezpłatne konsultacje psychiatryczne
 

 OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W ŻARACH
UL. WROCŁAWSKA 5, 68-200 ŻARY
TEL: 68 470-14-44 / E-MAIL: LUBUSKIRUCH@WP.PL
NIP: 928-185-14-20, REGON: 977935458
ZALOGUJ SIĘ